“ดอน” ชู 3 แนวทางเสนอ UN แก้เด็กติดออนไลน์ – สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพจิตใน ร.ร.

“ดอน” ชู 3 แนวทางเสนอ UN แก้เด็กติดออนไลน์ – สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพจิตใน ร.ร.

เด็ก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77) ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐได้เข้าร่วมการประชุม Mental health in schools and education settings: and Urgent Call to Action for World Leaders and Donors ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานสำคัญ ร่วมจัดโดยองค์การอนามัยโลก และยูนิเซฟ

นายดอน กล่าวว่า ในช่วงระบาดโควิด-19 ทำให้เห็นชัดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการเสพติดโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงที่เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนทั่วทุกแห่ง สร้างความสับสน การแยกตัว และกระบวนการขัดเกลาทางสังคมต้องหยุดชะงัก ไม่เป็นตามปกติ

รองนายกฯดอน ชี้ว่า คนหนุ่มสาวต้องการเครื่องมือใหม่และแนวทางสนับสนุนเพิ่มเติม ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์และเสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจ เพื่อให้มีสุขภาพดี มีความอดทน และพร้อมเติบโตอย่างเต็มตัว สู่สมาชิกในสังคมของพวกเขาที่มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ

ประการแรก ด้านการศึกษา เด็กๆใช้เวลาในโรงเรียนมากกว่านอกโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมสุขภาพทางอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งต้องจับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มต้น และสัญญาณความไม่สบายใจได้ เช่นเดียวกับตอบสนองคำร้องที่พวกเขาขอความช่วยเหลืออย่างเงียบๆได้

ประการที่สาม โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเอื้ออำนวยกับทุกคน นี่เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการฟื้นฟูในช่วงหลังโควิด-19 รวมทั้งต้องมีแรงจูงใจให้กับนักเรียน เพื่อชดเชยเวลาเรียนที่หายไป และการขัดเกลาทางสังคมในช่วงการระบาดใหญ่

นายดอน กล่าวด้วยว่า การศึกษาเป็นมากกว่าการสอนเนื้อหาทางวิชาการ ซึ่งสร้างพลังที่แตกต่าง ในการบ่มเพาะนักเรียนให้พร้อมรับกับชีวิตที่มีสุขภาพดีและเติมเต็มชีวิต ดังนั้นเราควรร่วมมือกันเปลี่ยนการศึกษาให้เป็น ‘แรงบันดาลใจ’ สำหรับเด็กทุกคน ขอให้เราลงทุนต่อไปในการช่วยให้เด็กเติบใหญ่และเติบโต ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและคิดบวก

อัพเดทข่าวเด็ก มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : เตือน “ไข้หวัด” ช่วงหน้าฝน แนะผู้ปกครองต้องดูแลสุขภาพลูกหลานเป็นพิเศษ